New Gautschi furnaces for Tianjin Zhongwang Aluminium Co& Zhongwang (Yingkou), Liaoning

Gautschi Engineering GmbH of Switzerland has